Ontslag Loosdrecht

Uw werkgever in Loosdrecht mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Loosdrecht zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Loosdrecht

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Loosdrecht. Uw werkgever in Loosdrecht mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Loosdrecht arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Loosdrecht niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Loosdrecht te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Loosdrecht u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Loosdrecht of met bevallingsverlof bent in Loosdrecht.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Loosdrecht kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Loosdrecht die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Loosdrecht
 • Als u in Loosdrecht lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Loosdrecht wilt opnemen;
 • Omdat u in Loosdrecht lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Loosdrecht lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Loosdrecht wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Loosdrecht op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Loosdrecht

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Loosdrecht. Uitzonderingen in Loosdrecht;
 • Als uw werkgever in Loosdrecht bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Loosdrecht aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Loosdrecht gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Loosdrecht niet geschikt voor uw werk in Loosdrecht of
 • u functioneert niet voldoende in Loosdrecht.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Loosdrecht

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Loosdrecht niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Loosdrecht of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Loosdrecht verblijft, dan mag uw werkgever in Loosdrecht u eveneens wel ontslaan.