Ontslag Loosdorp

Uw werkgever in Loosdorp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Loosdorp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Loosdorp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Loosdorp. Uw werkgever in Loosdorp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Loosdorp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Loosdorp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Loosdorp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Loosdorp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Loosdorp of met bevallingsverlof bent in Loosdorp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Loosdorp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Loosdorp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Loosdorp
 • Als u in Loosdorp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Loosdorp wilt opnemen;
 • Omdat u in Loosdorp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Loosdorp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Loosdorp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Loosdorp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Loosdorp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Loosdorp. Uitzonderingen in Loosdorp;
 • Als uw werkgever in Loosdorp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Loosdorp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Loosdorp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Loosdorp niet geschikt voor uw werk in Loosdorp of
 • u functioneert niet voldoende in Loosdorp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Loosdorp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Loosdorp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Loosdorp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Loosdorp verblijft, dan mag uw werkgever in Loosdorp u eveneens wel ontslaan.