Ontslag Loosbroek

Uw werkgever in Loosbroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Loosbroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Loosbroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Loosbroek. Uw werkgever in Loosbroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Loosbroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Loosbroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Loosbroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Loosbroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Loosbroek of met bevallingsverlof bent in Loosbroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Loosbroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Loosbroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Loosbroek
 • Als u in Loosbroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Loosbroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Loosbroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Loosbroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Loosbroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Loosbroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Loosbroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Loosbroek. Uitzonderingen in Loosbroek;
 • Als uw werkgever in Loosbroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Loosbroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Loosbroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Loosbroek niet geschikt voor uw werk in Loosbroek of
 • u functioneert niet voldoende in Loosbroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Loosbroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Loosbroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Loosbroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Loosbroek verblijft, dan mag uw werkgever in Loosbroek u eveneens wel ontslaan.