Ontslag Looperskapelle

Uw werkgever in Looperskapelle mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Looperskapelle zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Looperskapelle

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Looperskapelle. Uw werkgever in Looperskapelle mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Looperskapelle arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Looperskapelle niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Looperskapelle te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Looperskapelle u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Looperskapelle of met bevallingsverlof bent in Looperskapelle.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Looperskapelle kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Looperskapelle die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Looperskapelle
 • Als u in Looperskapelle lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Looperskapelle wilt opnemen;
 • Omdat u in Looperskapelle lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Looperskapelle lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Looperskapelle wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Looperskapelle op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Looperskapelle

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Looperskapelle. Uitzonderingen in Looperskapelle;
 • Als uw werkgever in Looperskapelle bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Looperskapelle aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Looperskapelle gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Looperskapelle niet geschikt voor uw werk in Looperskapelle of
 • u functioneert niet voldoende in Looperskapelle.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Looperskapelle

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Looperskapelle niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Looperskapelle of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Looperskapelle verblijft, dan mag uw werkgever in Looperskapelle u eveneens wel ontslaan.