Ontslag Loonse hoek

Uw werkgever in Loonse hoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Loonse hoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Loonse hoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Loonse hoek. Uw werkgever in Loonse hoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Loonse hoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Loonse hoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Loonse hoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Loonse hoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Loonse hoek of met bevallingsverlof bent in Loonse hoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Loonse hoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Loonse hoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Loonse hoek
 • Als u in Loonse hoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Loonse hoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Loonse hoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Loonse hoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Loonse hoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Loonse hoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Loonse hoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Loonse hoek. Uitzonderingen in Loonse hoek;
 • Als uw werkgever in Loonse hoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Loonse hoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Loonse hoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Loonse hoek niet geschikt voor uw werk in Loonse hoek of
 • u functioneert niet voldoende in Loonse hoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Loonse hoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Loonse hoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Loonse hoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Loonse hoek verblijft, dan mag uw werkgever in Loonse hoek u eveneens wel ontslaan.