Ontslag Loons hoekje

Uw werkgever in Loons hoekje mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Loons hoekje zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Loons hoekje

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Loons hoekje. Uw werkgever in Loons hoekje mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Loons hoekje arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Loons hoekje niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Loons hoekje te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Loons hoekje u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Loons hoekje of met bevallingsverlof bent in Loons hoekje.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Loons hoekje kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Loons hoekje die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Loons hoekje
 • Als u in Loons hoekje lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Loons hoekje wilt opnemen;
 • Omdat u in Loons hoekje lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Loons hoekje lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Loons hoekje wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Loons hoekje op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Loons hoekje

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Loons hoekje. Uitzonderingen in Loons hoekje;
 • Als uw werkgever in Loons hoekje bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Loons hoekje aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Loons hoekje gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Loons hoekje niet geschikt voor uw werk in Loons hoekje of
 • u functioneert niet voldoende in Loons hoekje.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Loons hoekje

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Loons hoekje niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Loons hoekje of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Loons hoekje verblijft, dan mag uw werkgever in Loons hoekje u eveneens wel ontslaan.