Ontslag Looneind

Uw werkgever in Looneind mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Looneind zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Looneind

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Looneind. Uw werkgever in Looneind mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Looneind arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Looneind niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Looneind te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Looneind u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Looneind of met bevallingsverlof bent in Looneind.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Looneind kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Looneind die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Looneind
 • Als u in Looneind lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Looneind wilt opnemen;
 • Omdat u in Looneind lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Looneind lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Looneind wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Looneind op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Looneind

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Looneind. Uitzonderingen in Looneind;
 • Als uw werkgever in Looneind bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Looneind aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Looneind gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Looneind niet geschikt voor uw werk in Looneind of
 • u functioneert niet voldoende in Looneind.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Looneind

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Looneind niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Looneind of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Looneind verblijft, dan mag uw werkgever in Looneind u eveneens wel ontslaan.