Ontslag Loon op zand

Uw werkgever in Loon op zand mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Loon op zand zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Loon op zand

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Loon op zand. Uw werkgever in Loon op zand mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Loon op zand arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Loon op zand niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Loon op zand te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Loon op zand u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Loon op zand of met bevallingsverlof bent in Loon op zand.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Loon op zand kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Loon op zand die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Loon op zand
 • Als u in Loon op zand lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Loon op zand wilt opnemen;
 • Omdat u in Loon op zand lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Loon op zand lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Loon op zand wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Loon op zand op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Loon op zand

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Loon op zand. Uitzonderingen in Loon op zand;
 • Als uw werkgever in Loon op zand bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Loon op zand aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Loon op zand gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Loon op zand niet geschikt voor uw werk in Loon op zand of
 • u functioneert niet voldoende in Loon op zand.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Loon op zand

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Loon op zand niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Loon op zand of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Loon op zand verblijft, dan mag uw werkgever in Loon op zand u eveneens wel ontslaan.