Ontslag Hoogeloon

Uw werkgever in Hoogeloon mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hoogeloon zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hoogeloon

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hoogeloon. Uw werkgever in Hoogeloon mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hoogeloon arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hoogeloon niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hoogeloon te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hoogeloon u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hoogeloon of met bevallingsverlof bent in Hoogeloon.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hoogeloon kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hoogeloon die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hoogeloon
 • Als u in Hoogeloon lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hoogeloon wilt opnemen;
 • Omdat u in Hoogeloon lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hoogeloon lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hoogeloon wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hoogeloon op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hoogeloon

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hoogeloon. Uitzonderingen in Hoogeloon;
 • Als uw werkgever in Hoogeloon bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hoogeloon aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hoogeloon gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hoogeloon niet geschikt voor uw werk in Hoogeloon of
 • u functioneert niet voldoende in Hoogeloon.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hoogeloon

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hoogeloon niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hoogeloon of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hoogeloon verblijft, dan mag uw werkgever in Hoogeloon u eveneens wel ontslaan.