Ontslag Look

Uw werkgever in Look mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Look zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Look

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Look. Uw werkgever in Look mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Look arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Look niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Look te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Look u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Look of met bevallingsverlof bent in Look.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Look kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Look die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Look
 • Als u in Look lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Look wilt opnemen;
 • Omdat u in Look lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Look lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Look wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Look op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Look

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Look. Uitzonderingen in Look;
 • Als uw werkgever in Look bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Look aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Look gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Look niet geschikt voor uw werk in Look of
 • u functioneert niet voldoende in Look.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Look

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Look niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Look of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Look verblijft, dan mag uw werkgever in Look u eveneens wel ontslaan.