Ontslag Looiwinkel

Uw werkgever in Looiwinkel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Looiwinkel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Looiwinkel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Looiwinkel. Uw werkgever in Looiwinkel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Looiwinkel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Looiwinkel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Looiwinkel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Looiwinkel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Looiwinkel of met bevallingsverlof bent in Looiwinkel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Looiwinkel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Looiwinkel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Looiwinkel
 • Als u in Looiwinkel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Looiwinkel wilt opnemen;
 • Omdat u in Looiwinkel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Looiwinkel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Looiwinkel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Looiwinkel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Looiwinkel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Looiwinkel. Uitzonderingen in Looiwinkel;
 • Als uw werkgever in Looiwinkel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Looiwinkel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Looiwinkel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Looiwinkel niet geschikt voor uw werk in Looiwinkel of
 • u functioneert niet voldoende in Looiwinkel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Looiwinkel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Looiwinkel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Looiwinkel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Looiwinkel verblijft, dan mag uw werkgever in Looiwinkel u eveneens wel ontslaan.