Ontslag Looienhoek

Uw werkgever in Looienhoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Looienhoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Looienhoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Looienhoek. Uw werkgever in Looienhoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Looienhoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Looienhoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Looienhoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Looienhoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Looienhoek of met bevallingsverlof bent in Looienhoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Looienhoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Looienhoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Looienhoek
 • Als u in Looienhoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Looienhoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Looienhoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Looienhoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Looienhoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Looienhoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Looienhoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Looienhoek. Uitzonderingen in Looienhoek;
 • Als uw werkgever in Looienhoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Looienhoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Looienhoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Looienhoek niet geschikt voor uw werk in Looienhoek of
 • u functioneert niet voldoende in Looienhoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Looienhoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Looienhoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Looienhoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Looienhoek verblijft, dan mag uw werkgever in Looienhoek u eveneens wel ontslaan.