Ontslag Looieind

Uw werkgever in Looieind mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Looieind zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Looieind

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Looieind. Uw werkgever in Looieind mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Looieind arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Looieind niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Looieind te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Looieind u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Looieind of met bevallingsverlof bent in Looieind.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Looieind kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Looieind die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Looieind
 • Als u in Looieind lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Looieind wilt opnemen;
 • Omdat u in Looieind lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Looieind lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Looieind wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Looieind op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Looieind

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Looieind. Uitzonderingen in Looieind;
 • Als uw werkgever in Looieind bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Looieind aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Looieind gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Looieind niet geschikt voor uw werk in Looieind of
 • u functioneert niet voldoende in Looieind.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Looieind

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Looieind niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Looieind of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Looieind verblijft, dan mag uw werkgever in Looieind u eveneens wel ontslaan.