Ontslag Loobrink

Uw werkgever in Loobrink mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Loobrink zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Loobrink

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Loobrink. Uw werkgever in Loobrink mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Loobrink arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Loobrink niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Loobrink te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Loobrink u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Loobrink of met bevallingsverlof bent in Loobrink.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Loobrink kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Loobrink die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Loobrink
 • Als u in Loobrink lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Loobrink wilt opnemen;
 • Omdat u in Loobrink lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Loobrink lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Loobrink wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Loobrink op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Loobrink

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Loobrink. Uitzonderingen in Loobrink;
 • Als uw werkgever in Loobrink bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Loobrink aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Loobrink gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Loobrink niet geschikt voor uw werk in Loobrink of
 • u functioneert niet voldoende in Loobrink.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Loobrink

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Loobrink niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Loobrink of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Loobrink verblijft, dan mag uw werkgever in Loobrink u eveneens wel ontslaan.