Ontslag Loobeek

Uw werkgever in Loobeek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Loobeek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Loobeek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Loobeek. Uw werkgever in Loobeek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Loobeek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Loobeek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Loobeek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Loobeek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Loobeek of met bevallingsverlof bent in Loobeek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Loobeek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Loobeek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Loobeek
 • Als u in Loobeek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Loobeek wilt opnemen;
 • Omdat u in Loobeek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Loobeek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Loobeek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Loobeek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Loobeek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Loobeek. Uitzonderingen in Loobeek;
 • Als uw werkgever in Loobeek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Loobeek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Loobeek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Loobeek niet geschikt voor uw werk in Loobeek of
 • u functioneert niet voldoende in Loobeek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Loobeek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Loobeek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Loobeek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Loobeek verblijft, dan mag uw werkgever in Loobeek u eveneens wel ontslaan.