Ontslag “loo gld”

Uw werkgever in “loo gld” mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in “loo gld” zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht “loo gld”

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in “loo gld”. Uw werkgever in “loo gld” mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in “loo gld” arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in “loo gld” niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in “loo gld” te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in “loo gld” u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in “loo gld” of met bevallingsverlof bent in “loo gld”.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in “loo gld” kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in “loo gld” die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in “loo gld”
 • Als u in “loo gld” lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in “loo gld” wilt opnemen;
 • Omdat u in “loo gld” lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in “loo gld” lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in “loo gld” wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in “loo gld” op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag “loo gld”

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in “loo gld”. Uitzonderingen in “loo gld”;
 • Als uw werkgever in “loo gld” bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in “loo gld” aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in “loo gld” gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in “loo gld” niet geschikt voor uw werk in “loo gld” of
 • u functioneert niet voldoende in “loo gld”.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in “loo gld”

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in “loo gld” niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in “loo gld” of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in “loo gld” verblijft, dan mag uw werkgever in “loo gld” u eveneens wel ontslaan.