Ontslag 't loo

Uw werkgever in 't loo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in 't loo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht 't loo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in 't loo. Uw werkgever in 't loo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in 't loo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in 't loo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in 't loo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in 't loo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in 't loo of met bevallingsverlof bent in 't loo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in 't loo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in 't loo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in 't loo
 • Als u in 't loo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in 't loo wilt opnemen;
 • Omdat u in 't loo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in 't loo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in 't loo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in 't loo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag 't loo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in 't loo. Uitzonderingen in 't loo;
 • Als uw werkgever in 't loo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in 't loo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in 't loo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in 't loo niet geschikt voor uw werk in 't loo of
 • u functioneert niet voldoende in 't loo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in 't loo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in 't loo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in 't loo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in 't loo verblijft, dan mag uw werkgever in 't loo u eveneens wel ontslaan.