Ontslag Lonneker

Uw werkgever in Lonneker mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lonneker zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lonneker

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lonneker. Uw werkgever in Lonneker mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lonneker arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lonneker niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lonneker te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lonneker u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lonneker of met bevallingsverlof bent in Lonneker.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lonneker kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lonneker die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lonneker
 • Als u in Lonneker lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lonneker wilt opnemen;
 • Omdat u in Lonneker lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lonneker lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lonneker wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lonneker op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lonneker

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lonneker. Uitzonderingen in Lonneker;
 • Als uw werkgever in Lonneker bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lonneker aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lonneker gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lonneker niet geschikt voor uw werk in Lonneker of
 • u functioneert niet voldoende in Lonneker.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lonneker

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lonneker niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lonneker of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lonneker verblijft, dan mag uw werkgever in Lonneker u eveneens wel ontslaan.