Ontslag Longerhouw /longerhou

Uw werkgever in Longerhouw /longerhou mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Longerhouw /longerhou zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Longerhouw /longerhou

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Longerhouw /longerhou. Uw werkgever in Longerhouw /longerhou mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Longerhouw /longerhou arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Longerhouw /longerhou niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Longerhouw /longerhou te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Longerhouw /longerhou u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Longerhouw /longerhou of met bevallingsverlof bent in Longerhouw /longerhou.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Longerhouw /longerhou kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Longerhouw /longerhou die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Longerhouw /longerhou
 • Als u in Longerhouw /longerhou lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Longerhouw /longerhou wilt opnemen;
 • Omdat u in Longerhouw /longerhou lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Longerhouw /longerhou lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Longerhouw /longerhou wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Longerhouw /longerhou op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Longerhouw /longerhou

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Longerhouw /longerhou. Uitzonderingen in Longerhouw /longerhou;
 • Als uw werkgever in Longerhouw /longerhou bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Longerhouw /longerhou aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Longerhouw /longerhou gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Longerhouw /longerhou niet geschikt voor uw werk in Longerhouw /longerhou of
 • u functioneert niet voldoende in Longerhouw /longerhou.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Longerhouw /longerhou

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Longerhouw /longerhou niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Longerhouw /longerhou of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Longerhouw /longerhou verblijft, dan mag uw werkgever in Longerhouw /longerhou u eveneens wel ontslaan.