Ontslag Lomm

Uw werkgever in Lomm mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lomm zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lomm

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lomm. Uw werkgever in Lomm mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lomm arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lomm niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lomm te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lomm u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lomm of met bevallingsverlof bent in Lomm.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lomm kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lomm die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lomm
 • Als u in Lomm lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lomm wilt opnemen;
 • Omdat u in Lomm lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lomm lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lomm wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lomm op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lomm

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lomm. Uitzonderingen in Lomm;
 • Als uw werkgever in Lomm bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lomm aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lomm gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lomm niet geschikt voor uw werk in Lomm of
 • u functioneert niet voldoende in Lomm.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lomm

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lomm niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lomm of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lomm verblijft, dan mag uw werkgever in Lomm u eveneens wel ontslaan.