Ontslag Lollum

Uw werkgever in Lollum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lollum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lollum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lollum. Uw werkgever in Lollum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lollum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lollum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lollum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lollum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lollum of met bevallingsverlof bent in Lollum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lollum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lollum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lollum
 • Als u in Lollum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lollum wilt opnemen;
 • Omdat u in Lollum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lollum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lollum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lollum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lollum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lollum. Uitzonderingen in Lollum;
 • Als uw werkgever in Lollum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lollum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lollum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lollum niet geschikt voor uw werk in Lollum of
 • u functioneert niet voldoende in Lollum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lollum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lollum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lollum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lollum verblijft, dan mag uw werkgever in Lollum u eveneens wel ontslaan.