Ontslag Loil

Uw werkgever in Loil mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Loil zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Loil

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Loil. Uw werkgever in Loil mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Loil arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Loil niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Loil te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Loil u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Loil of met bevallingsverlof bent in Loil.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Loil kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Loil die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Loil
 • Als u in Loil lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Loil wilt opnemen;
 • Omdat u in Loil lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Loil lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Loil wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Loil op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Loil

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Loil. Uitzonderingen in Loil;
 • Als uw werkgever in Loil bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Loil aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Loil gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Loil niet geschikt voor uw werk in Loil of
 • u functioneert niet voldoende in Loil.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Loil

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Loil niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Loil of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Loil verblijft, dan mag uw werkgever in Loil u eveneens wel ontslaan.