Ontslag Loete

Uw werkgever in Loete mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Loete zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Loete

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Loete. Uw werkgever in Loete mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Loete arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Loete niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Loete te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Loete u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Loete of met bevallingsverlof bent in Loete.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Loete kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Loete die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Loete
 • Als u in Loete lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Loete wilt opnemen;
 • Omdat u in Loete lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Loete lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Loete wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Loete op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Loete

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Loete. Uitzonderingen in Loete;
 • Als uw werkgever in Loete bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Loete aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Loete gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Loete niet geschikt voor uw werk in Loete of
 • u functioneert niet voldoende in Loete.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Loete

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Loete niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Loete of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Loete verblijft, dan mag uw werkgever in Loete u eveneens wel ontslaan.