Ontslag Loeswijk

Uw werkgever in Loeswijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Loeswijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Loeswijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Loeswijk. Uw werkgever in Loeswijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Loeswijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Loeswijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Loeswijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Loeswijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Loeswijk of met bevallingsverlof bent in Loeswijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Loeswijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Loeswijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Loeswijk
 • Als u in Loeswijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Loeswijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Loeswijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Loeswijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Loeswijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Loeswijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Loeswijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Loeswijk. Uitzonderingen in Loeswijk;
 • Als uw werkgever in Loeswijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Loeswijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Loeswijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Loeswijk niet geschikt voor uw werk in Loeswijk of
 • u functioneert niet voldoende in Loeswijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Loeswijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Loeswijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Loeswijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Loeswijk verblijft, dan mag uw werkgever in Loeswijk u eveneens wel ontslaan.