Ontslag Loerbeek

Uw werkgever in Loerbeek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Loerbeek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Loerbeek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Loerbeek. Uw werkgever in Loerbeek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Loerbeek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Loerbeek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Loerbeek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Loerbeek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Loerbeek of met bevallingsverlof bent in Loerbeek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Loerbeek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Loerbeek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Loerbeek
 • Als u in Loerbeek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Loerbeek wilt opnemen;
 • Omdat u in Loerbeek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Loerbeek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Loerbeek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Loerbeek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Loerbeek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Loerbeek. Uitzonderingen in Loerbeek;
 • Als uw werkgever in Loerbeek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Loerbeek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Loerbeek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Loerbeek niet geschikt voor uw werk in Loerbeek of
 • u functioneert niet voldoende in Loerbeek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Loerbeek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Loerbeek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Loerbeek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Loerbeek verblijft, dan mag uw werkgever in Loerbeek u eveneens wel ontslaan.