Ontslag Loënga /loaiïngea

Uw werkgever in Loënga /loaiïngea mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Loënga /loaiïngea zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Loënga /loaiïngea

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Loënga /loaiïngea. Uw werkgever in Loënga /loaiïngea mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Loënga /loaiïngea arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Loënga /loaiïngea niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Loënga /loaiïngea te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Loënga /loaiïngea u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Loënga /loaiïngea of met bevallingsverlof bent in Loënga /loaiïngea.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Loënga /loaiïngea kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Loënga /loaiïngea die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Loënga /loaiïngea
 • Als u in Loënga /loaiïngea lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Loënga /loaiïngea wilt opnemen;
 • Omdat u in Loënga /loaiïngea lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Loënga /loaiïngea lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Loënga /loaiïngea wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Loënga /loaiïngea op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Loënga /loaiïngea

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Loënga /loaiïngea. Uitzonderingen in Loënga /loaiïngea;
 • Als uw werkgever in Loënga /loaiïngea bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Loënga /loaiïngea aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Loënga /loaiïngea gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Loënga /loaiïngea niet geschikt voor uw werk in Loënga /loaiïngea of
 • u functioneert niet voldoende in Loënga /loaiïngea.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Loënga /loaiïngea

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Loënga /loaiïngea niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Loënga /loaiïngea of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Loënga /loaiïngea verblijft, dan mag uw werkgever in Loënga /loaiïngea u eveneens wel ontslaan.