Ontslag Loenersloot

Uw werkgever in Loenersloot mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Loenersloot zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Loenersloot

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Loenersloot. Uw werkgever in Loenersloot mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Loenersloot arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Loenersloot niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Loenersloot te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Loenersloot u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Loenersloot of met bevallingsverlof bent in Loenersloot.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Loenersloot kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Loenersloot die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Loenersloot
 • Als u in Loenersloot lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Loenersloot wilt opnemen;
 • Omdat u in Loenersloot lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Loenersloot lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Loenersloot wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Loenersloot op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Loenersloot

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Loenersloot. Uitzonderingen in Loenersloot;
 • Als uw werkgever in Loenersloot bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Loenersloot aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Loenersloot gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Loenersloot niet geschikt voor uw werk in Loenersloot of
 • u functioneert niet voldoende in Loenersloot.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Loenersloot

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Loenersloot niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Loenersloot of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Loenersloot verblijft, dan mag uw werkgever in Loenersloot u eveneens wel ontslaan.