Ontslag Loenen aan de vecht

Uw werkgever in Loenen aan de vecht mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Loenen aan de vecht zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Loenen aan de vecht

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Loenen aan de vecht. Uw werkgever in Loenen aan de vecht mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Loenen aan de vecht arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Loenen aan de vecht niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Loenen aan de vecht te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Loenen aan de vecht u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Loenen aan de vecht of met bevallingsverlof bent in Loenen aan de vecht.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Loenen aan de vecht kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Loenen aan de vecht die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Loenen aan de vecht
 • Als u in Loenen aan de vecht lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Loenen aan de vecht wilt opnemen;
 • Omdat u in Loenen aan de vecht lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Loenen aan de vecht lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Loenen aan de vecht wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Loenen aan de vecht op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Loenen aan de vecht

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Loenen aan de vecht. Uitzonderingen in Loenen aan de vecht;
 • Als uw werkgever in Loenen aan de vecht bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Loenen aan de vecht aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Loenen aan de vecht gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Loenen aan de vecht niet geschikt voor uw werk in Loenen aan de vecht of
 • u functioneert niet voldoende in Loenen aan de vecht.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Loenen aan de vecht

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Loenen aan de vecht niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Loenen aan de vecht of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Loenen aan de vecht verblijft, dan mag uw werkgever in Loenen aan de vecht u eveneens wel ontslaan.