Ontslag Loenen

Uw werkgever in Loenen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Loenen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Loenen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Loenen. Uw werkgever in Loenen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Loenen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Loenen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Loenen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Loenen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Loenen of met bevallingsverlof bent in Loenen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Loenen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Loenen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Loenen
 • Als u in Loenen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Loenen wilt opnemen;
 • Omdat u in Loenen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Loenen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Loenen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Loenen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Loenen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Loenen. Uitzonderingen in Loenen;
 • Als uw werkgever in Loenen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Loenen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Loenen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Loenen niet geschikt voor uw werk in Loenen of
 • u functioneert niet voldoende in Loenen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Loenen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Loenen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Loenen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Loenen verblijft, dan mag uw werkgever in Loenen u eveneens wel ontslaan.