Ontslag Lochuizen

Uw werkgever in Lochuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lochuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lochuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lochuizen. Uw werkgever in Lochuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lochuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lochuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lochuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lochuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lochuizen of met bevallingsverlof bent in Lochuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lochuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lochuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lochuizen
 • Als u in Lochuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lochuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Lochuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lochuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lochuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lochuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lochuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lochuizen. Uitzonderingen in Lochuizen;
 • Als uw werkgever in Lochuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lochuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lochuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lochuizen niet geschikt voor uw werk in Lochuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Lochuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lochuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lochuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lochuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lochuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Lochuizen u eveneens wel ontslaan.