Ontslag Locht

Uw werkgever in Locht mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Locht zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Locht

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Locht. Uw werkgever in Locht mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Locht arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Locht niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Locht te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Locht u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Locht of met bevallingsverlof bent in Locht.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Locht kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Locht die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Locht
 • Als u in Locht lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Locht wilt opnemen;
 • Omdat u in Locht lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Locht lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Locht wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Locht op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Locht

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Locht. Uitzonderingen in Locht;
 • Als uw werkgever in Locht bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Locht aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Locht gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Locht niet geschikt voor uw werk in Locht of
 • u functioneert niet voldoende in Locht.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Locht

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Locht niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Locht of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Locht verblijft, dan mag uw werkgever in Locht u eveneens wel ontslaan.