Ontslag Lochem

Uw werkgever in Lochem mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lochem zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lochem

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lochem. Uw werkgever in Lochem mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lochem arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lochem niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lochem te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lochem u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lochem of met bevallingsverlof bent in Lochem.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lochem kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lochem die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lochem
 • Als u in Lochem lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lochem wilt opnemen;
 • Omdat u in Lochem lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lochem lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lochem wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lochem op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lochem

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lochem. Uitzonderingen in Lochem;
 • Als uw werkgever in Lochem bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lochem aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lochem gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lochem niet geschikt voor uw werk in Lochem of
 • u functioneert niet voldoende in Lochem.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lochem

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lochem niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lochem of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lochem verblijft, dan mag uw werkgever in Lochem u eveneens wel ontslaan.