Ontslag Lobith

Uw werkgever in Lobith mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lobith zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lobith

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lobith. Uw werkgever in Lobith mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lobith arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lobith niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lobith te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lobith u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lobith of met bevallingsverlof bent in Lobith.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lobith kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lobith die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lobith
 • Als u in Lobith lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lobith wilt opnemen;
 • Omdat u in Lobith lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lobith lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lobith wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lobith op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lobith

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lobith. Uitzonderingen in Lobith;
 • Als uw werkgever in Lobith bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lobith aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lobith gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lobith niet geschikt voor uw werk in Lobith of
 • u functioneert niet voldoende in Lobith.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lobith

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lobith niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lobith of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lobith verblijft, dan mag uw werkgever in Lobith u eveneens wel ontslaan.