Ontslag Lith

Uw werkgever in Lith mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lith zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lith

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lith. Uw werkgever in Lith mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lith arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lith niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lith te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lith u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lith of met bevallingsverlof bent in Lith.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lith kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lith die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lith
 • Als u in Lith lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lith wilt opnemen;
 • Omdat u in Lith lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lith lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lith wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lith op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lith

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lith. Uitzonderingen in Lith;
 • Als uw werkgever in Lith bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lith aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lith gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lith niet geschikt voor uw werk in Lith of
 • u functioneert niet voldoende in Lith.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lith

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lith niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lith of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lith verblijft, dan mag uw werkgever in Lith u eveneens wel ontslaan.