Ontslag Lisserbroek

Uw werkgever in Lisserbroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lisserbroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lisserbroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lisserbroek. Uw werkgever in Lisserbroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lisserbroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lisserbroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lisserbroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lisserbroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lisserbroek of met bevallingsverlof bent in Lisserbroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lisserbroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lisserbroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lisserbroek
 • Als u in Lisserbroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lisserbroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Lisserbroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lisserbroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lisserbroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lisserbroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lisserbroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lisserbroek. Uitzonderingen in Lisserbroek;
 • Als uw werkgever in Lisserbroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lisserbroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lisserbroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lisserbroek niet geschikt voor uw werk in Lisserbroek of
 • u functioneert niet voldoende in Lisserbroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lisserbroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lisserbroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lisserbroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lisserbroek verblijft, dan mag uw werkgever in Lisserbroek u eveneens wel ontslaan.