Ontslag Lisse

Uw werkgever in Lisse mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lisse zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lisse

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lisse. Uw werkgever in Lisse mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lisse arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lisse niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lisse te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lisse u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lisse of met bevallingsverlof bent in Lisse.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lisse kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lisse die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lisse
 • Als u in Lisse lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lisse wilt opnemen;
 • Omdat u in Lisse lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lisse lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lisse wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lisse op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lisse

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lisse. Uitzonderingen in Lisse;
 • Als uw werkgever in Lisse bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lisse aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lisse gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lisse niet geschikt voor uw werk in Lisse of
 • u functioneert niet voldoende in Lisse.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lisse

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lisse niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lisse of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lisse verblijft, dan mag uw werkgever in Lisse u eveneens wel ontslaan.