Ontslag Lippenwoude

Uw werkgever in Lippenwoude mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lippenwoude zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lippenwoude

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lippenwoude. Uw werkgever in Lippenwoude mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lippenwoude arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lippenwoude niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lippenwoude te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lippenwoude u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lippenwoude of met bevallingsverlof bent in Lippenwoude.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lippenwoude kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lippenwoude die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lippenwoude
 • Als u in Lippenwoude lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lippenwoude wilt opnemen;
 • Omdat u in Lippenwoude lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lippenwoude lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lippenwoude wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lippenwoude op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lippenwoude

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lippenwoude. Uitzonderingen in Lippenwoude;
 • Als uw werkgever in Lippenwoude bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lippenwoude aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lippenwoude gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lippenwoude niet geschikt voor uw werk in Lippenwoude of
 • u functioneert niet voldoende in Lippenwoude.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lippenwoude

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lippenwoude niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lippenwoude of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lippenwoude verblijft, dan mag uw werkgever in Lippenwoude u eveneens wel ontslaan.