Ontslag Lippenhuizen /lippenhuzen

Uw werkgever in Lippenhuizen /lippenhuzen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lippenhuizen /lippenhuzen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lippenhuizen /lippenhuzen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lippenhuizen /lippenhuzen. Uw werkgever in Lippenhuizen /lippenhuzen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lippenhuizen /lippenhuzen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lippenhuizen /lippenhuzen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lippenhuizen /lippenhuzen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lippenhuizen /lippenhuzen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lippenhuizen /lippenhuzen of met bevallingsverlof bent in Lippenhuizen /lippenhuzen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lippenhuizen /lippenhuzen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lippenhuizen /lippenhuzen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lippenhuizen /lippenhuzen
 • Als u in Lippenhuizen /lippenhuzen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lippenhuizen /lippenhuzen wilt opnemen;
 • Omdat u in Lippenhuizen /lippenhuzen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lippenhuizen /lippenhuzen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lippenhuizen /lippenhuzen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lippenhuizen /lippenhuzen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lippenhuizen /lippenhuzen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lippenhuizen /lippenhuzen. Uitzonderingen in Lippenhuizen /lippenhuzen;
 • Als uw werkgever in Lippenhuizen /lippenhuzen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lippenhuizen /lippenhuzen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lippenhuizen /lippenhuzen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lippenhuizen /lippenhuzen niet geschikt voor uw werk in Lippenhuizen /lippenhuzen of
 • u functioneert niet voldoende in Lippenhuizen /lippenhuzen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lippenhuizen /lippenhuzen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lippenhuizen /lippenhuzen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lippenhuizen /lippenhuzen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lippenhuizen /lippenhuzen verblijft, dan mag uw werkgever in Lippenhuizen /lippenhuzen u eveneens wel ontslaan.