Ontslag Lioessens /ljussens

Uw werkgever in Lioessens /ljussens mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lioessens /ljussens zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lioessens /ljussens

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lioessens /ljussens. Uw werkgever in Lioessens /ljussens mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lioessens /ljussens arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lioessens /ljussens niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lioessens /ljussens te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lioessens /ljussens u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lioessens /ljussens of met bevallingsverlof bent in Lioessens /ljussens.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lioessens /ljussens kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lioessens /ljussens die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lioessens /ljussens
 • Als u in Lioessens /ljussens lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lioessens /ljussens wilt opnemen;
 • Omdat u in Lioessens /ljussens lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lioessens /ljussens lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lioessens /ljussens wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lioessens /ljussens op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lioessens /ljussens

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lioessens /ljussens. Uitzonderingen in Lioessens /ljussens;
 • Als uw werkgever in Lioessens /ljussens bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lioessens /ljussens aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lioessens /ljussens gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lioessens /ljussens niet geschikt voor uw werk in Lioessens /ljussens of
 • u functioneert niet voldoende in Lioessens /ljussens.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lioessens /ljussens

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lioessens /ljussens niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lioessens /ljussens of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lioessens /ljussens verblijft, dan mag uw werkgever in Lioessens /ljussens u eveneens wel ontslaan.