Ontslag Lintvelde

Uw werkgever in Lintvelde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lintvelde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lintvelde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lintvelde. Uw werkgever in Lintvelde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lintvelde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lintvelde niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lintvelde te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lintvelde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lintvelde of met bevallingsverlof bent in Lintvelde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lintvelde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lintvelde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lintvelde
 • Als u in Lintvelde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lintvelde wilt opnemen;
 • Omdat u in Lintvelde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lintvelde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lintvelde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lintvelde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lintvelde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lintvelde. Uitzonderingen in Lintvelde;
 • Als uw werkgever in Lintvelde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lintvelde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lintvelde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lintvelde niet geschikt voor uw werk in Lintvelde of
 • u functioneert niet voldoende in Lintvelde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lintvelde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lintvelde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lintvelde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lintvelde verblijft, dan mag uw werkgever in Lintvelde u eveneens wel ontslaan.