Ontslag Lintelo

Uw werkgever in Lintelo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lintelo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lintelo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lintelo. Uw werkgever in Lintelo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lintelo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lintelo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lintelo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lintelo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lintelo of met bevallingsverlof bent in Lintelo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lintelo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lintelo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lintelo
 • Als u in Lintelo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lintelo wilt opnemen;
 • Omdat u in Lintelo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lintelo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lintelo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lintelo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lintelo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lintelo. Uitzonderingen in Lintelo;
 • Als uw werkgever in Lintelo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lintelo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lintelo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lintelo niet geschikt voor uw werk in Lintelo of
 • u functioneert niet voldoende in Lintelo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lintelo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lintelo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lintelo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lintelo verblijft, dan mag uw werkgever in Lintelo u eveneens wel ontslaan.