Ontslag Lange linschoten

Uw werkgever in Lange linschoten mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lange linschoten zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lange linschoten

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lange linschoten. Uw werkgever in Lange linschoten mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lange linschoten arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lange linschoten niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lange linschoten te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lange linschoten u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lange linschoten of met bevallingsverlof bent in Lange linschoten.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lange linschoten kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lange linschoten die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lange linschoten
 • Als u in Lange linschoten lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lange linschoten wilt opnemen;
 • Omdat u in Lange linschoten lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lange linschoten lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lange linschoten wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lange linschoten op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lange linschoten

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lange linschoten. Uitzonderingen in Lange linschoten;
 • Als uw werkgever in Lange linschoten bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lange linschoten aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lange linschoten gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lange linschoten niet geschikt voor uw werk in Lange linschoten of
 • u functioneert niet voldoende in Lange linschoten.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lange linschoten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lange linschoten niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lange linschoten of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lange linschoten verblijft, dan mag uw werkgever in Lange linschoten u eveneens wel ontslaan.