Ontslag Linne

Uw werkgever in Linne mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Linne zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Linne

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Linne. Uw werkgever in Linne mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Linne arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Linne niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Linne te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Linne u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Linne of met bevallingsverlof bent in Linne.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Linne kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Linne die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Linne
 • Als u in Linne lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Linne wilt opnemen;
 • Omdat u in Linne lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Linne lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Linne wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Linne op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Linne

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Linne. Uitzonderingen in Linne;
 • Als uw werkgever in Linne bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Linne aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Linne gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Linne niet geschikt voor uw werk in Linne of
 • u functioneert niet voldoende in Linne.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Linne

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Linne niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Linne of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Linne verblijft, dan mag uw werkgever in Linne u eveneens wel ontslaan.