Ontslag Lingsfort

Uw werkgever in Lingsfort mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lingsfort zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lingsfort

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lingsfort. Uw werkgever in Lingsfort mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lingsfort arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lingsfort niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lingsfort te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lingsfort u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lingsfort of met bevallingsverlof bent in Lingsfort.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lingsfort kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lingsfort die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lingsfort
 • Als u in Lingsfort lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lingsfort wilt opnemen;
 • Omdat u in Lingsfort lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lingsfort lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lingsfort wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lingsfort op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lingsfort

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lingsfort. Uitzonderingen in Lingsfort;
 • Als uw werkgever in Lingsfort bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lingsfort aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lingsfort gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lingsfort niet geschikt voor uw werk in Lingsfort of
 • u functioneert niet voldoende in Lingsfort.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lingsfort

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lingsfort niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lingsfort of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lingsfort verblijft, dan mag uw werkgever in Lingsfort u eveneens wel ontslaan.