Ontslag Linden

Uw werkgever in Linden mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Linden zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Linden

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Linden. Uw werkgever in Linden mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Linden arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Linden niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Linden te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Linden u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Linden of met bevallingsverlof bent in Linden.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Linden kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Linden die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Linden
 • Als u in Linden lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Linden wilt opnemen;
 • Omdat u in Linden lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Linden lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Linden wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Linden op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Linden

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Linden. Uitzonderingen in Linden;
 • Als uw werkgever in Linden bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Linden aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Linden gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Linden niet geschikt voor uw werk in Linden of
 • u functioneert niet voldoende in Linden.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Linden

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Linden niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Linden of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Linden verblijft, dan mag uw werkgever in Linden u eveneens wel ontslaan.