Ontslag Linde

Uw werkgever in Linde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Linde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Linde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Linde. Uw werkgever in Linde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Linde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Linde niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Linde te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Linde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Linde of met bevallingsverlof bent in Linde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Linde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Linde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Linde
 • Als u in Linde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Linde wilt opnemen;
 • Omdat u in Linde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Linde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Linde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Linde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Linde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Linde. Uitzonderingen in Linde;
 • Als uw werkgever in Linde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Linde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Linde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Linde niet geschikt voor uw werk in Linde of
 • u functioneert niet voldoende in Linde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Linde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Linde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Linde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Linde verblijft, dan mag uw werkgever in Linde u eveneens wel ontslaan.