Ontslag Glimmen

Uw werkgever in Glimmen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Glimmen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Glimmen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Glimmen. Uw werkgever in Glimmen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Glimmen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Glimmen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Glimmen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Glimmen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Glimmen of met bevallingsverlof bent in Glimmen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Glimmen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Glimmen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Glimmen
 • Als u in Glimmen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Glimmen wilt opnemen;
 • Omdat u in Glimmen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Glimmen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Glimmen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Glimmen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Glimmen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Glimmen. Uitzonderingen in Glimmen;
 • Als uw werkgever in Glimmen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Glimmen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Glimmen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Glimmen niet geschikt voor uw werk in Glimmen of
 • u functioneert niet voldoende in Glimmen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Glimmen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Glimmen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Glimmen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Glimmen verblijft, dan mag uw werkgever in Glimmen u eveneens wel ontslaan.