Ontslag Limbricht

Uw werkgever in Limbricht mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Limbricht zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Limbricht

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Limbricht. Uw werkgever in Limbricht mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Limbricht arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Limbricht niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Limbricht te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Limbricht u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Limbricht of met bevallingsverlof bent in Limbricht.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Limbricht kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Limbricht die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Limbricht
 • Als u in Limbricht lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Limbricht wilt opnemen;
 • Omdat u in Limbricht lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Limbricht lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Limbricht wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Limbricht op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Limbricht

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Limbricht. Uitzonderingen in Limbricht;
 • Als uw werkgever in Limbricht bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Limbricht aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Limbricht gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Limbricht niet geschikt voor uw werk in Limbricht of
 • u functioneert niet voldoende in Limbricht.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Limbricht

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Limbricht niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Limbricht of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Limbricht verblijft, dan mag uw werkgever in Limbricht u eveneens wel ontslaan.