Ontslag Lijtshuizen /lytshuzen

Uw werkgever in Lijtshuizen /lytshuzen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lijtshuizen /lytshuzen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lijtshuizen /lytshuzen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lijtshuizen /lytshuzen. Uw werkgever in Lijtshuizen /lytshuzen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lijtshuizen /lytshuzen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lijtshuizen /lytshuzen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lijtshuizen /lytshuzen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lijtshuizen /lytshuzen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lijtshuizen /lytshuzen of met bevallingsverlof bent in Lijtshuizen /lytshuzen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lijtshuizen /lytshuzen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lijtshuizen /lytshuzen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lijtshuizen /lytshuzen
 • Als u in Lijtshuizen /lytshuzen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lijtshuizen /lytshuzen wilt opnemen;
 • Omdat u in Lijtshuizen /lytshuzen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lijtshuizen /lytshuzen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lijtshuizen /lytshuzen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lijtshuizen /lytshuzen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lijtshuizen /lytshuzen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lijtshuizen /lytshuzen. Uitzonderingen in Lijtshuizen /lytshuzen;
 • Als uw werkgever in Lijtshuizen /lytshuzen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lijtshuizen /lytshuzen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lijtshuizen /lytshuzen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lijtshuizen /lytshuzen niet geschikt voor uw werk in Lijtshuizen /lytshuzen of
 • u functioneert niet voldoende in Lijtshuizen /lytshuzen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lijtshuizen /lytshuzen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lijtshuizen /lytshuzen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lijtshuizen /lytshuzen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lijtshuizen /lytshuzen verblijft, dan mag uw werkgever in Lijtshuizen /lytshuzen u eveneens wel ontslaan.