Ontslag Lijnden

Uw werkgever in Lijnden mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lijnden zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lijnden

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lijnden. Uw werkgever in Lijnden mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lijnden arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lijnden niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lijnden te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lijnden u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lijnden of met bevallingsverlof bent in Lijnden.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lijnden kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lijnden die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lijnden
 • Als u in Lijnden lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lijnden wilt opnemen;
 • Omdat u in Lijnden lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lijnden lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lijnden wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lijnden op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lijnden

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lijnden. Uitzonderingen in Lijnden;
 • Als uw werkgever in Lijnden bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lijnden aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lijnden gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lijnden niet geschikt voor uw werk in Lijnden of
 • u functioneert niet voldoende in Lijnden.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lijnden

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lijnden niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lijnden of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lijnden verblijft, dan mag uw werkgever in Lijnden u eveneens wel ontslaan.